A Somnisamida som ferms defensors de la protecció de l’essència dels edificis antics així com les tècniques constructives tradicionals i materials usats antigament. Amb aquesta filosofia s’ha buscat formar parts d’uns col·lectius que contemplen aquests mateixos valors, col·lectius sense ànim de lucre que ofereixen un servei social al patrimoni arquitectònic del nostre territori. És la nostra modesta contribució a divulgar aquests coneixements obtinguts i fer-los perdurar en el temps.

Pots contactar amb nosaltres per demanar-nos
assessorament, rebre més informació o fer-nos propostes.

Posem-nos en contacte