“Es recupera part d’una casa antiga de poble per a segona residència. La senzillesa i l’autenticitat són els trets característics principals d’aquest refugi amb vistes als camps empordanesos"

Obra Refugi

“Es recupera part d’una casa antiga de poble per a segona residència. La senzillesa i l’autenticitat són els trets característics principals d’aquest refugi amb vistes als camps empordanesos"

Es substitueixen puntualment bigues de fusta molt deteriorades després d’una acurada inspecció. Es pavimenta amb tova d’argila el paviment de la PB, es recupera l’escala existent amb barana d’obra, i es realitza bany amb dutxa. També s’equipa la cas amb instal·lació elèctrica i aigua. Per últim es realitza obertura a façana per poder fer vida a zona porxada de la qual es realitza paviment de tova igual a l’existent.

FITXA TÈCNICA

  • DATA EXECUCIÓ: 2017
  • M2 REHABILITACIÓ: 135 m2
  • M2 AMPLIACIÓ: 551,42
  • M3 TOTALS: 1153 ,05
  • ARQUITECTE: Olga Muñoz Frigola
  • SERVEIS PRESTATS:

    Cales i comprovacions segon sindicacions de l’Arquitecta per tal de realitzar un Projecte acarat.

    Execució projecte.

EL REPTE

El repte més important ha estat intervenir sense que es percebi.

HISTÒRIES CURIOSES

Sota el paviment de tova es va fer un paviment d’opus signinum realitzat amb còdols posats de pinxa i morter de calç tal com es feien les soleres en època romana.

Pots contactar amb nosaltres per demanar-nos
assessorament, rebre més informació o fer-nos propostes.

Posem-nos en contacte