Nota legal

El lloc web i el domini somnisamida.es corresponen a Somnisamida S.L. (en endavant Somnisamida), amb CIF B65567042 i domicili a la Carretera C-66, km. 25, de Sant Joan de Mollet (CP 17463), telèfon 972 48 91 49 i adreça electrònica info @ somnisamida.es, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, libro 42580, folio 99, hoja B410678, inscripción primera; representada en este acto por Dña. ARIADNA

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Somnisamida o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Somnisamida presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Somnisamida autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Somnisamida es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://somnisamida.es/ (framing).

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Somnisamida actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Somnisamida manifesta que les referències de les obres i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Somnisamida fins a la contractació expressa d’una comanda.

Somnisamida es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Somnisamida no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

  

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 


2020 © Somnisamida